Heeft u binnenschilderwerk en kunt u het uitstellen tot de periode tussen half november en half maart, dan strijkt u extra hoge winterkortingen.

Ook voor zakelijke opdrachtgevers geldt de winterpremie! Download de folder recht in het scherm voor meer informatie en de voorwaarden.

BTW-maatregel (verlengd met 2 jaar )

Sinds 1 januari 2000 is het BTW-tarief op het schilderwerk voor de hele particuliere markt verlaagd van 19% naar 6%. Dit nieuwe lagere tarief geldt alleen voor huur- en koopwoningen ouder dan 15 jaar en gebouwen met een andere bestemming dan die van woning vallen dus niet onder deze maatregel. Voor deze gebouwen moet over schilderwerk het hoge BTW-tarief worden berekend.

Het voordeel voor huurders/bezitters van een huis ouder dan 15 jaar is dus aanzienlijk!

Deze regeling is nu met 2 jaar verlengd, dus u kunt nu nog langer profiteren van een 6% BTW tarief indien uw woning 15 jaar of ouder is.

De BTW-maatregel in het kort

Voor woningen ouder dan 15 jaar is het BTW-tarief voor schilderwerk (materiaal en dienst) verlaagd van 19% naar 6%.
Het lager BTW tarief duurt tot 1 januari 2006.
De maatregel geldt alleen voor huur- en kooppanden die als woning worden gebruikt.
Voor particuliere opdrachtgevers en woningbouwcorporaties (die geen BTW verrekenen) wordt de schilder dus 13% voordeliger. De zakelijke markt ondervindt geen voordeel van deze regeling.

Bij elke regel horen uitzonderingen

Niet voor alle activiteiten van de schilder geldt het lagere BTW-tarief. Zo valt het zetten van glas niet onder het lagere tarief, maar wandafwerking weer wél.
Daarnaast moet de opdrachtgever een ouderdomsverklaring tekenen. Deze verklaring is het rechtmatig bewijs dat de woning ouder dan 15 jaar is en deze verklaring wordt bij onze administratie bewaard. Als peildatum wordt hierbij de start van de bouw van de woning aangehouden.